Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Skoogs Integritetspolicy – Depåområde

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Skoogs Tank AB (Org.nr 556274–0364). Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer.

Vi behandlar personuppgifter om dig i samband med besök, arbete och utlastning på vår depå.

Syftet är att vi, vid olycka eller brott, ska veta vem som befinner sig på depåområdet för allas säkerhet. Den rättsliga grunden i detta fall är berättigat intresse.

För att få lasta varor på vår utlastning krävs personuppgifter eftersom utlastningen är personligt styrd mot chaufför i utlastningssystemet. Dessa krav är reglerade i avtal samt rättslig förpliktelse då lastad volym måste gå att spåras.

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna genomföra våra åtaganden. Exempelvis i besöksregistrering, utlastningssystem och kameraövervakning. Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet.

De uppgifter som vi behandlar/lagrar om dig är:

  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Rörlig bild (kameraövervakning)


Var och hur länge sparar ni mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter på servrar inom EU/EES med majoriteten i Sverige. Uppgifterna sparas bara så länge som det är nödvändigt för oss att utföra våra åtaganden eller så länge det krävs enligt lag.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

  • Rätt att få tillbaka data,du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig i våra system.
  • Rätt till rättelse,du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Har du synpunkter på vår hantering av dina personuppgifter

Kontakta gärna vår dataskyddsansvariga:

Ewa Sandström på telefon 0911-745 00 eller via mail GDPR@skoogs.se

Policy antagen: 2018-05-08